top of page

PMK Plastic Admissions

ประกาศรับสมัคร และวันสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2564 

จำนวนทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง

  1. ระบบแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง

  2. ระบบแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่งต่อยอด ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง

สามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2564

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 กันยายน 2564 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศ
.
Download • 289KB

ส่งเอกสารได้ที่ 315 กองศัลยกรรม ชั้น7 (ฝ่ายสำนักงานเลขานุการแพทย์)โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอติพร แหยมประเสริฐ (คุณเตย)

โทร. 02-763-3128 ในวันและเวลาราชการ

Comentarios


bottom of page