คืนสู่เหย้าศัลยแพทย์ตกแต่งพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่๒ และ งานเกษียณอายุราชการ พ.อ.(พ)อานนท์ ปิติเสรี

ณ ร้านกินลมชมสะพาน วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒