top of page

คืนสู่เหย้าศัลยแพทย์ตกแต่งพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๑

เกษียณอายุราชการ พล.ท.รศ.ชัยชุมพล สุวรรณเตมี และ พล.ต.ผศ.วีระกูล ทีฆะทรัพย์ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


Comments


bottom of page