นักปฎิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม  หน่วยศัลยกรรมทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด

1.  พ.ท.หญิง นัดดา   เณรพงษ์

2. พ.ต.หญิง อาภาพร   พิรุณเนตร

3. ร.อ.หญิง วาสินี   มาลัยลอย

4. น.ส.กนกวรรณ  พุ่มเจริญ

5. น.ส.พนิดา เย็นธรามาส

พยาบาลประจำ ไอ.ซี.ยู ศัลยกรรมทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด

พยาบาลประจำICUCVT

พยาบาลประจำICUCVT

Head-nurse CVT ICU

Head-nurse CVT ICU

พ.ต.หญิง นริศรา บุศยธรรม

CVT ICU

CVT ICU

Ward Round

CVT Teamwork

CVT Teamwork

Smart Team

Smart Team

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now