อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

พล.ท.วรสิน  เกตานนท์

พล.ต.ธีรฉัตร  ศิลารัตน์

พล.ต.ชัชชัย  เต็มยอด

พล.ต.เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์

พ.อ.ชาคริต   คงไทย

พ.อ.(พ)ไผ่   บุญศิริ

พ.อ. สักกะ   รักษาทรัพย์

พ.ต.จิรศักดิ์   เสวตรวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

พล.ท. ณรงค์  รอดวรรณะ

พล.ท.นพดล   เพ็ญกิตติ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now