ศัลยกรรมตกแต่ง รพ.พระมงกุฎเกล้า เยี่ยมชมบริษัท Meticuly 3D printing คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ

ศัลยกรรมตกแต่ง รพ.พระมงกุฎเกล้า เยี่ยมชมบริษัท Meticuly 3D printing คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ Recomstruction คนไข้ต่อไป

ขอขอบคุณบริษัท Meticuly 3D printing ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน 3D printing ฯลฯ