top of page

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.พระมงกุฎเกล้า


เปิดรับสมัคร!! แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 ตำแหน่งโดยแบ่งเป็น

  1. ระบบแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง

  2. ระบบแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่งต่อยอด ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง

สามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


**ข้อแนะนำในการสมัคร** สำหรับน้องๆที่สนใจจะมาสมัคร อยากให้มา Elective อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อแนะนำตัวทำความรู้จักกัน

" เรียนรู้ คู่ความสุข " มาร่วมเป็นครอบครัว ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แห่งวังพญาไท รพ.พระมงกุฎเกล้าดาวน์โหลด ใบสมัคร

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศ
.
Download • 289KB

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศ
Download • 289KB

ส่งเอกสารได้ที่ 315 กองศัลยกรรม ชั้น7 (ฝ่ายสำนักงานเลขานุการแพทย์)โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอติพร แหยมประเสริฐ (คุณเตย)

โทร. 02-763-3128 ในวันและเวลาราชการ

Comentarios


bottom of page