ตำราหลักการดูแลบาดแผล และ แผลเป็น

พิเศษ! จากราคาปกติ 500 บาท ลดเหลือ 350 บาท เฉพาะช่วงนี้เท่านั้น

Principles of wound and scar management ตำราหลักการดูแลบาดแผล และ แผลเป็น

มีจำหน่ายแล้วที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า