กำหนดวันคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด