คณาจารย์ / แพทย์ประจำบ้าน 

  อาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้าง (เกษียณอายุราชการ)

พ.อ.วีระ  วราเวทย์

พล.ท.รศ.ชัยชุมพล  สุวรรณเตมีย์

พล.อ.สมชาย  วงษ์ประกอบ

พล.ต.ผศ.วีระกูล  ทีฆะทรัพย์

พ.อ.(พ)อานนท์  ปิติเสรี 

  อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้าง

พ.อ.อัครเดช  อรรถอินทรีย์ (หัวหน้าหน่วย)

พ.อ.สุทธิสัณห์  จันทร์ขจร

พ.ท.รศ.ชัยรัตน์  บุรุษพัฒน์

พ.ท.ผศ.ชาติชาย  พฤกษาพงษ์

พ.ต.ณัฐพงษ์  วานิชเจริญ 

ร.อ.ณัฐดนย์  วงษ์ประกอบ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now